Initiativet för hållbar blå tillväxt.
Läs merKontakta oss

Genom att skapa och driva innovationsprocesser bidrar SMART Ocean till att förse samhället med innovationer från hav och kust.

“Havet täcker 71 procent av jordklotets yta, endast en bråkdel är utforskad och potentialen för tillväxt och utveckling av smarta lösningar förenade med havet är betydande.” 

Smart Ocean

Är initiativet för hållbar blå tillväxt.

Genom att skapa och driva innovationsprocesser bidrar SMART Ocean till att förse samhället med innovationer från hav och kust.

SMART Oceans två delområden, Sustainable Marine AquacultureRenewable Technologies överlappar delvis varandra. I skärningspunkten skapas synergier som leder till nya innovationer för utveckling. Genom att arbeta över branschgränserna skapar vi en konkurrenskraftig och värdeskapande miljö, nationellt och internationellt, för forskning, innovation och näringslivsutveckling.

Kristinebergs partnerskap bildar navet i SMART Ocean med sin samlade forskningskompetens och infrastruktur i form av laboratorier, fartyg, fältutrustning och personal. Partnerskapet utgörs av Chalmers tekniska högskola, Göteborgs universitet, Kungliga Tekniska Högskolan, IVL Svenska Miljöinstitutet, RISE och Lysekils kommun. Vi utvecklar tillsammans Kristinebergs forskningsstation till ett Centrum för marin forskning och innovation.

Kristineberg Centrum för marin forskning & innovation

SMART Oceans ambition är att vara en katalysator för branscher i tidiga skeden med tillväxtpotential och förmåga att lösa samhällsutmaningar så att hållbara idéer når marknaden.

Seatwirls flytande vindkraftverk
Sjöpung

SMART Ocean skapar värde utefter hela Bohuskusten och nyttjar Västra Götalands innovationssystem genom att etablera en marin innovationsarena där kunskap från andra regionala innovationsmiljöer nyttiggörs och där nya branscher möts.

Att använda biomassa är viktigt i utvecklingen av en marin cirkulär ekonomi. Det finns stora möjligheter att ta fram nya biobaserade produkter som höjer värdet av råvaror vilka idag går till spillo. Marina organismer kommer att bli framtidens livsmedel, energilösningar, material, hälso- och läkemedel.

Havet är också en resurs för energiutvinning och det finns en stor potential för innovationer genom att utveckla förnybar marin elproduktion såsom vågkraft, strömningskraft och vindkraft. Centralt i satsningen är kopplingen till näringslivet där SMART Ocean skapar förutsättningar för företag att ta del av kunskap, forskning, nätverk samt den infrastruktur för test och demonstration som nu utvecklas och knyts samman.

En första förankring har redan skett med relevanta parter för gemensam utveckling av SMART Ocean och även en Vinnväxt-ansökan (länk till Vinnova). 
I nästa steg vidgas kretsen. Vill du vara med?

RISE, Research Institutes of Sweden
Erik.bunis@rise.se 
010-516 50 38

Lysekils kommun
Anne.gunnas@lysekil.se
0523-61 31 54

Innovatum Science Park
Lillemor.lindberg@innovatum.se
073-098 88 22

Västra Götalandsregionen
Jessica.hjerpe.olausson@vgregion.se 
070-080 60 18

The Ocean is the new frontier “The next decade will provide a framework for international coordination and partnership to reinforce research capacities in marine sciences and the transfer of technology.”

Förenta Nationerna